Top
جهت بالا بردن دقت و تمرکز دانش آموزان و همچنین حس همکاری بین گروهها 
جهت تدریس حرف نون از دانش آموزان خواسته شده تا در مورد انواع نان تحقیق کنند  
اجرای صدا و سیمای کلاسی جهت بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان 
درست کردن کتابخانه در کلاس با استفاده از کتاب های دست نوشته دانش آموزان 
خواندن ونوشتن املا به صورت گروهی جهت تقویت حافظه ی شنیداری ودیداری دانش آموزان
جهت تقویت املا ، بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان و پی بردن به اشتباهات یکدیگر تمرین املا به صورت گروهی آموزگار و دانش آموز 
                                       
تمرین املا به صورت خمیربازی